Prohlubujeme partnerství mezi rodiči a 2. Základní školou Jindřichův Hradec, pomáháme vytvářet podmínky, které umožní rodičům aktivně se účastnit školního života s cílem vytvořit oboustranně vstřícnou komunitu, podporujeme a organizujeme mimoškolní akce.

Identifikační číslo Spolku PARTNER:  08717036

Číslo bankovního účtu:  5973970399/0800

 

Členové rady spolku

předseda – Petra Jahodová

místopředseda – Šárka Bindrová

člen rady – Marie Hazuková

Členové  kontrolní komise

Tomáš Drnek

Jan Kesl

Michaela Feiglová

 

Máte připomínku, nápad anebo cokoliv k činnosti spolku nebo školy, co byste nám rádi sdělili?

Napište nám! Nejlépe na: info@spolek-partner