Vánoční knižní poradna

Chcete pod stromečkem slyšet NADŠENÍ a ne obvyklé “ach jo, zase knížka”? Zkuste poradnu ve STŘEDU 24.11. v 16 hodin , kde Vám paní učitelky Landkamerová a Vodáčková ukážou spoustu různých titulů a poradí Vám knihu Vašemu dítěti “na tělo”. Jedině tak se dočkáte úspěchu. Ne všichni se zvládnou začíst do Harryho Pottera, ale můžou začít u útlé knížky o svém fotbalovém idolu, komixu apod. Nemusíte být na všechno sami, nechte si poradit.

Přehrát video

BESEDA PRO RODIČE

Dobrý den,

epidemiologická situace se sice komplikuje, ale život jde dál. Děti rostou, chodí do školy a my denně  řešíme běžné starosti s výchovou, psaním úkolů atd.

 

Potýkáte se u svého dítka s některým z těchto problémů:

  • neschopností se soustředit
  • s odporem k učení
  • s neklidem
  • Nedokáže Vaše dítě splnit více pokynů najednou?
  • Má Vaše dítě problém si zapamatovat a hlídat své povinnosti?
  • …a to všechno i přesto, že jeho vrstevníci tyto problémy nemají?
  • Komplikují mu tyto problémy plnění školních povinností?
  • Nevíte si rady?

Nejste v tom sami.

 

V úterý 2.listopadu v 17hod se můžete těšit na BESEDU PRO RODIČE s Terezkou Elian, psycholožkou a vedoucí pedagogicko psychologické poradny v J. Hradci.

Tématem besedy bude ADHD, v poslední době často skloňovaná zkratka týkající se mnoha školních dětských obtíží.

Kdo Terezku zná, ví, že může čekat laskavý přístup a pomocnou ruku.

 

Zaujalo Vás to téma? Pokud se na besedu chystáte, škola žádá o nahlášení Vašeho zájmu třídním učitelům. Počet míst je vzhledem k ochranným opatřením omezen.

 

Více informací na https://www.2zsjh.cz/aktuality/beseda-pro-rodice

 

Těšíme se na viděnou

 Za Spolek P A R T N E R  

Petra Jahodová, Šárka Bindrová a Marie Hazuková.

Přehrát video

Partner spolek rodičů 2.ZŠ J. Hradec

 

Zdravíme v novém školním roce.🌞 Jak se máte? Už jste se stabilizovali, nakoupili všechny bačkorky, obaly a našli ztracené krabičky na svačiny🧐?

Po delší odmlce se vracíme, připraveni Vám postupně přinést informace z červnové členské schůzky PARTNERa, školské rady a dojde i na plány do budoucna🙂.

Zatím si můžete stáhnout přihlášku

https://spolek-partner.cz/stante-se-clenem/, vyplnit a podepsanou oskenovat a poslat na info@spolek-partner.cz anebo ji po dítku poslat do školy paní učitelce a požádat o předání. tedy, pokud jste tak již dávno neučinili🙂

Přehrát video

Zprávy ze Školské rady

Dotazník k činnosti Spolku PARTNER

Výsledky dotazníku k činnosti spolku PARTNER z června 2021. Děkujeme za pozitivní reakce a jsme rádi, že spolek hodnotíte jako přínosný.

Zápis z členské schůze

Pozvánka na členskou schůzi

Co všechno Vám říká známka v BAKALÁŘÍCH?

Co všechno Vám říká známka v BAKALÁŘÍCH? Například pořadí Vašeho dítěte v konkrétní práci anebo průměrnou známku třídy u konkrétní písemky. To není k zahození. Tohle jsme nikdy neměli možnost sledovat. To není k zahození. :-) Čtvrtletí nás ani distančně nemine…. (informace nám poskytla paní učitelka Dušková. Tímto jí děkujeme:-). Videoprezentaci si můžete prohlédnout zde

Staňte se členem Spolku P A R T N E R

Zdravíme všechny rodiče žáků a žáčků 2. ZŠ. Druhým rokem funguje na této škole spolek rodičů Partner. Jménem tohoto spolku Vám i Vašim dětem přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku.

Po loňském znovuoživení adventního jarmarku (výtěžek akce spolek PARTNER věnoval na financování preventivních programů na 1. stupni ZŠ), jsme měli naplánované další aktivity pro Vás rodiče a Vaše děti.  Naše plány ale překazilo uzavření škol . 

 Ať už se epidemiologická situace v tomto školním roce vyvine jakkoliv, za velmi podstatné považujeme předávání informací a komunikaci nejen mezi školou a rodiči, ale i mezi rodiči navzájem. V době distanční výuky jsme asi všichni bojovali s velmi podobnými problémy, někteří jsme i vzájemně více komunikovali, jiným možnost sdílení chyběla. V tomto školním roce, kdy nebude pravděpodobně možné uspořádat žádnou společnou kulturní nebo sportovní akci, bychom se chtěli zaměřit především na komunikaci, informace, sdílení názorů, poznatky a snad i humorné zážitky ze školy.

 

V době GDPR nám škola nesmí poskytnout kontakt na rodiče, pokud chcete dostávat informace o činnosti našeho spolku a dění ve škole, žádáme Vás o vyplnění kontaktních údajů do přihlášky, kterou najdete na odkazu https://spolek-partner.cz/stante-se-clenem/.

Členství ve spolku je založeno na dobrovolnosti. Aktivita každého člena je na jeho uvážení. 

Doufáme, že se naše “základna” rozroste a díky tomu budeme prospěšní nejen sami sobě (rodiče), ale prospěch přineseme i škole a v neposlední řadě našim dětem.   

S přátelským pozdravem 
za spolek PARTNER
Petra Jahodová a Šárka Bindrová

Knihobraní

Udělejte si ve čtvrtek 26. BŘEZNA odpoledne čas na sebe a své dítko a přijďte si do školy společně VYROBIT VLASTNÍ KNÍŽKU.
Počet míst v knihařské dílně je omezen, proto přijďte včas – v 16hod začínáme! ANEBO SI MÍSTO V DÍLNĚ ROVNOU REZERVUJTE na info@spolek-partner.cz. Dále bude možnost vyrobit si obal na knížku anebo záložku:-) Nebo se aspoň zastavte na kávu 🙂
A pozor – celé odpoledne bude rodičům zpřístupněná nová ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA! Přijďte se s p. učitelkou Landkammerovou poradit, která knížka by konečně mohla zvítězit nad displejem tabletu

 

Videoukázku z loňského ročníku si můžete prohlédnout zde.

Preventivní programy organizace Portus Prachatice

S radostí sdílíme informaci, že během měsíce února a března probíhají ve všech třídách na 1.stupni preventivní programy organizace Portus Prachatice. Všechny jsou zaměřené na klima ve třídě, vztahy mezi dětmi, prevenci šikany a další. Společnost Portus Prachatice se dlouhodobě věnuje programům primární prevence zaměřené na předcházení nežádoucího chování dětí.

Spolek Partner přispěl na 1/4 celkových nákladů těchto programů 😀!

“Každopádně děkuji jménem “našich (tedy spíš vašich:-) dětí” za finanční podporu této, pro mě zcela zásadní, oblasti ve škole”, uvedla paní učitelka Lucie Hronová, školní metodička prevence.

My děkujeme a držíme palce, aby se naplnil záměr organizace Portus a program přispěl ” k pozitivnímu rozvoji osobností dětí, posilování kladných mezilidských vztahů, vzájemné tolerance a zdravého sebehodnocení.”

Více na http://portusprachatice.cz/primarni-prevence-phenix_168.html

Poděkování

Tímto děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na přípravách a organizaci vánočního jarmarku. A samozřejmě i malým pomocníkům, jejich nadšení bylo nakažlivé😊

Bylo příjemné vidět, že domů nikdo nespěchal a spousta rodičů se s dětmi zdržela ať už u dílen, živého betlému anebo v kavárně, případně u prodejních stolků jarmarku a celkově vládla velmi “pohodová předvánoční atmosféra”, což bylo naším hlavním cílem.  

Jako bonus po povedené akci můžeme vnímat celkový výtěžek – 12.950,- Kč.  Díky všem, kteří jste neváhali přispět! 

Velké poděkování patří také bance Waldviertler Sparkasse, která přispěla sponzorským darem ve výši 5.000,- Kč 

CELKEM TEDY je nyní na kontě Spolku PARTNER krásná částka 17.950,-Kč, kterou škola využije ku prospěchu našich dětí.

(Výtěžek bude směřován na podporu školních aktivit v rámci programu  prevence problémového chování dětí a vybavení školní knihovničky)

 

Věříme, že i škola má radost z tohoto výsledku, na němž má samozřejmě lví podíl.

My děkujeme, že jsme mohli být součástí.

Fotografie z proběhlého vánočního jarmarku

Přejeme všem rodičům i pracovníkům školy hodně zdraví, pevné nervy a radostné dny v novém roce.

 

Za spolek P A R T N E R bychom rády poděkovaly všem, kteří se podíleli na vzniku a rozběhu spolku rodičů.

Z pozitivních ohlasů na vernisáž výstavy k výročí Sametové revoluce a na vánoční jarmark máme pocit,

že stojí za to hledat společnou cestu – potkávat se, mluvit spolu a zapojovat se do života školy,

ve které naše děti tráví tolik času.

 

Buďme i my součástí školy a mějme radost ze společných zážitků!