Poděkování

Tímto děkujeme všem rodičům, kteří se podíleli na přípravách a organizaci vánočního jarmarku. A samozřejmě i malým pomocníkům, jejich nadšení bylo nakažlivé😊

Bylo příjemné vidět, že domů nikdo nespěchal a spousta rodičů se s dětmi zdržela ať už u dílen, živého betlému anebo v kavárně, případně u prodejních stolků jarmarku a celkově vládla velmi “pohodová předvánoční atmosféra”, což bylo naším hlavním cílem.  

Jako bonus po povedené akci můžeme vnímat celkový výtěžek – 12.950,- Kč.  Díky všem, kteří jste neváhali přispět! 

Velké poděkování patří také bance Waldviertler Sparkasse, která přispěla sponzorským darem ve výši 5.000,- Kč 

CELKEM TEDY je nyní na kontě Spolku PARTNER krásná částka 17.950,-Kč, kterou škola využije ku prospěchu našich dětí.

(Výtěžek bude směřován na podporu školních aktivit v rámci programu  prevence problémového chování dětí a vybavení školní knihovničky)

 

Věříme, že i škola má radost z tohoto výsledku, na němž má samozřejmě lví podíl.

My děkujeme, že jsme mohli být součástí.

Fotografie z proběhlého vánočního jarmarku

Beseda pro rodiče - NAŠE DÍTĚ A JEHO VOLNÝ ČAS TRÁVENÝ NA MOBILU

Dne 16. ledna 2020 se ve škole uskuteční beseda pro rodiče na téma “Naše dítě a jeho volný čas trávený na mobilu”. Beseda se uskuteční od 16:00 hodin v učebně 309.

Lektory besedy budou por. Mgr. et. Bc. Hana Millerová (Policie ČR) a Mgr. et Mgr. Michal Hanzlovský (dětský psycholog).

Přejeme všem rodičům i pracovníkům školy hodně zdraví, pevné nervy a radostné dny v novém roce.

 

Za spolek P A R T N E R bychom rády poděkovaly všem, kteří se podíleli na vzniku a rozběhu spolku rodičů.

Z pozitivních ohlasů na vernisáž výstavy k výročí Sametové revoluce a na vánoční jarmark máme pocit,

že stojí za to hledat společnou cestu – potkávat se, mluvit spolu a zapojovat se do života školy,

ve které naše děti tráví tolik času.

 

Buďme i my součástí školy a mějme radost ze společných zážitků!